>
>
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Cod. OLCART1
ΜΟΝΙΜΕΣ ΒΑΦΕΣ
Χρωματολόγιο μόνιμων βαφών 107 αποχρώσεων