>
>
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Cod. OLCART5
ΒΑΦΕΣ DIRECT & CONTRAST
Χρωματολόγιο για direct & contrast βαφές.