>
>
ΤΕΧΝΙΚΑ
Cod. OLFIX1
ONLY ONE FIXING SYSTEM
Εξουδετερωτικό για περμανάντ με φυτικά εκχυλίσματα
ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ:

AZIONE NEUTRALIZZANTE - ONLY ONE FIXING SYSTEM Dopo il risciacquo, tamponare i capelli con un asciugamano senza svolgere i bigodini. Utilizzare 100 ml di prodotto Only One Fixing System e, senza svolgere i bigodini, distribuire tramite applicatore su ogni bigodino. Lasciare in posa 10 minuti. In caso di capelli molto lunghi, aumentare la posa di 5 minuti. Terminato il tempo di posa, senza svolgere i bigodini, risciacquare con acqua tiepida e abbondantemente per almeno alcuni minuti. Svolgere delicatamente i bigodini e applicare una maschera per qualche minuto. Risciacquare nuovamente e procedere allo styling.
1000ml